حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین‌المللی: حمایت از محیط زیست، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه
62 بازدید
ناشر: هستی‌نما
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8214-55-0
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مباحث تفصیلی «حقوق بشر دوستانه اسلامی» و بین المللی در مخاصمات نظامی در سه بخش حمایت از محیط زیست، اموال و اماکن موضوع این اثر می‌باشد که با این هدف نگارش یافته تا نشان دهد که حقوق بشر، ابتکاری از تمدن مدرنیته غرب نبوده و در منابع اسلامی نیز بدان پرداخته شده است. روش تحقیق بدین گونه بوده که ابتدا حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو و لاهه، و هم‌چنین در منابع روایی، تفسیری و فقهی فریقین موضوع شناسی شده و پس از تطبیق آن‌ها با یکدیگر به منظور ارزیابی میزان تمایز و همپوشانی و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف، به مستند سازی دیدگاه‌های مطروحه با منابع قرآنی، روایی و فقهی پرداخته شده است. در بخش محیط زیست به «جایگاه حیوانات در اسلام» و مزارع و درختان پرداخته شده است.